Papieren voorschriftbriefje is straks geschiedenis

U heeft het al gemerkt: uw apotheker vraagt niet langer naar uw SIS-kaart, maar wel naar uw identiteitskaart. Als uw huisdokter mee is met de nieuwste technieken, dan vraagt die ook naar uw ID-kaart als u op consultatie gaat. Wat u misschien niet weet, is dat uw voorschrift via de chip van uw ID-kaart geraadpleegd kan worden en een papieren voorschriftbriefje eigenlijk niet langer nodig is.

Ruim vijf jaar geleden werd Recip-e opgericht, een vzw die deze hele procedure moest voorbereiden. Die voorbereiding is voorbij en de proefprojecten zijn stuk voor stuk afgelopen en geslaagd. Vanaf 1 januari 2014 is het in principe mogelijk om zonder voorschriftbriefje van de huisarts naar de apotheker te gaan.

Obstakels

Geen discussies meer over wat de arts nu heeft voorgeschreven, geen fout gedoseerde voorschriften meer of geen onzekerheid meer of de patiënt nu al dan niet verzekerd is. De arts kan via de chip in de ID-kaart bij een volgende bezoek precies nagaan of u zijn voorgeschreven geneesmiddelen al dan niet heeft afgehaald. En omdat arts en apotheker het elektronisch voorschrift kunnen verbinden aan andere software in hun computers, kunnen ze ook meteen nagaan of er geen andere obstakels zijn, zoals de interactie met bijvoorbeeld vrij verkrijgbare geneesmiddelen die de patiënt neemt.

Er zijn wat obstakels geweest, geeft ook dokter Marc Moens, voorzitter van Recip-e toe. Het heeft voeten in de aarde gehad voordat het ‘single-sign-on’-systeem op zijn poten stond. Daardoor kunnen arts en apotheker door slechts één keer in te loggen hun eigen softwaresystemen op elkaar afstemmen. En er was de privacywetgeving die duidelijk eisen stelde. Alleen arts en apotheker kunnen de informatie raadplegen, niemand anders. “De patiënt moet bovendien uitdrukkelijk zijn toestemming geven”, zegt Marc Moens. “Wij maakten die keuze heel bewust, want de patiënt blijft eigenaar van zijn informatie.”

Andere obstakels moeten nog overwonnen worden. Daar waar de apotheker al erg vertrouwd is met de elektronische verwerking van gegevens, is dat voor veel huisartsen nieuw. Zij moeten investeren in een ID-lezer en een printertje. Want ja, de patiënt blijft voorlopig zijn vertrouwd voorschriftbriefje op papier mee krijgen. “Het elektronisch voorschrift zou volledig autonoom kunnen bestaan, maar de patiënt is daar helemaal nog niet klaar voor”, stelt dokter Moens.

‘Wij verplichten niemand’

Maar dat papieren voorschrift is soms ook nodig. Recip-e is immers Belgisch. Het kon een slogan zijn, maar dat is het niet. Dat wil zeggen dat een patiënt die naar het buitenland op reis gaat of in Benidorm overwintert, nog altijd een papieren attest zal moeten hebben om daar aan zijn geneesmiddelen te geraken.

Moet elke zorgverstrekker in dit verhaal stappen? “Neen. Wij verplichten niemand”, zegt dokter Moens. “Wij willen het echter wel zo aantrekkelijk maken dat iedereen er graag gebruik van wil maken.” En als de patiënt zijn identiteitskaart kwijtspeelt? “Dan is dat even erg als een voorschriftenbriefje kwijtspelen.”

Recip-e wordt nu verder uitgerold met grootse sensibilisering en informatie. De trein zit op de sporen, maar vertrekt nu pas in het station. Straks vervoegen ook de tandartsen, kinesitherapeuten en de verpleegkundigen de zorgverlenersgroep.

Bron: ‘de Apotheker’

Leave a reply