Uw apotheker waakt over uw veiligheid

Teruggebrachte medicatie, zelfs ongebruikte, wordt nooit opnieuw verkocht.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze moeten in optimale omstandigheden bewaard worden, om de werkzaamheid en veiligheid te verzekeren. Uw apotheker kan de kwaliteit van uw geneesmiddelen alleen garanderen zolang ze in de apotheek bewaard worden. Een geneesmiddel dat eenmaal buiten de apotheek is geweest, mag niet meer teruggenomen en weer verkocht worden omdat de apotheker niet langer kan instaan voor de veiligheid. Zelfs een teruggebrachte, ongeopende verpakking zal niet opnieuw verkocht worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug in hun voorraad op te nemen. Wanneer u ongebruikte medicatie terugbrengt, kan uw apotheker deze dus iet vergoeden of omruilen. En al is dit misschien vervelend voor u, het zorgt er ook en vooral voor dat u altijd geneesmiddelen zult krijgen waarvan de kwaliteit en de veiligheid gegarandeerd is. Het gaat tenslotte om UW gezondheid!

Ongebruikte of vervallen geneesmiddelen mogen nooit zomaar worden weggegooid met het huisvuil. Ze kunnen een bedreiging vormen voor het leefmilieu. U kunt deze medicatie (zonder de verpakking en de bijsluiter) kosteloos afgeven in de apotheek. De apotheker zorgt ervoor dat alle teruggebrachte geneesmiddelen op een veilige en ecologisch verantwoorde manier ingezameld en vernietigd worden.

Leave a reply