apotheek studies

Deskundigheid

De apotheker is de specialist van het geneesmiddel: opleiding en permanente vorming.

Opleiding

Een universitaire opleiding in de Farmaceutische Wetenschappen duurt ten minste vijf jaar en bevat een verplichte apotheekstage van minstens zes maanden.

De bacheloropleiding biedt een algemene en wetenschappelijke opleiding. De masteropleiding telt twee afstudeerrichtingen: Master in de Farmaceutische Zorg ( vooral gericht op de officinapraktijk) en Master in de Geneesmiddelenontwikkeling (vooral gericht op een loopbaan in de farmaceutische of aanverwante industrie). Afgestudeerde masters kunnen daarnaast terecht bij de overheid, in het onderwijs of in het wetenschappelijk onderzoek. Er zijn aanvullende opleidingen (master-na-master) voor ziekenhuisapotheker, industrie-apotheker en apotheker-klinisch bioloog.

De opleiding in de Farmaceutische Wetenschappen wordt in Vlaanderen aangeboden door de universiteiten van Gent (UG), Leuven (K.U.L), Antwerpen (UA) en Brussel (VUB).

Navorming

Kwaliteitsvolle farmaceutische dienstverlening steunt op goede apotheekpraktijken (aangeduid in de Gids voor Goede Officinale Farmaceutische Praktijken en praktisch uitgewerkt in hetKwaliteitsboek van elke individuele apotheek). De goede apotheekpraktijken vereisen van de apotheker dat hij zich voortdurend bijschoolt. Permanente vorming is een professionele en deontologische verplichting en vanaf 2014 ook een wettelijke verplichting. Momenteel is dit nog niet het geval. Toch volgen de meeste apothekers – op vrijwillige en onbezoldigde basis – de postacademische (avond)lessen die door de navormingsinstituten IPSA (Instituut voor Permanente Studies voor Apothekers) en SSPF (Société Scientifique des Pharmacies Francophones) worden georganiseerd.