apotheker recept

De apotheker staat in voor de kwaliteit en het veilig gebruik van alle afgeleverde producten.

Veiligheid

Een verkeerd gebruik van geneesmiddelen houdt gezondheidsrisico’s in. Daarom vertrouwt de Belgische wetgever de aflevering van geneesmiddelen uitsluitend toe aan apotheken. De apotheker levert geneesmiddelen af met kennis van zaken en deskundig advies. Hij houdt van elke patiënt een farmaceutisch dossier bij en waakt over een veilig medicatiegebruik. Naast zijn expertise beschikt de apotheker over krachtige software en  geneesmiddelendatabanken, zoals DelphiCare, waardoor hij in staat is om geneesmiddelgebonden problemen te voorkomen en op te lossen.

Kwaliteit

De apotheker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle producten die hij aflevert. Om de kwaliteit van geneesmiddelen te garanderen, hebben de Belgische apothekers de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO) opgericht. De DGO is een officieel erkend en geaccrediteerd laboratorium dat instaat voor de kwaliteitsbewaking door een ‘systematische en periodieke’hercontrole van alle geneesmiddelen die in België in de handel zijn. Jaarlijks analyseert de DGO 1.200 à 1.500 specialiteiten. Een geneesmiddel (of juister: geneesmiddelenlot) dat niet aan alle kwaliteitsvereisten voldoet, wordt ingetrokken.

De apothekers financieren deze kwaliteitscontroles zelf via een bijdrage voor elke afgeleverde geneesmiddelenverpakking. Dit systeem van extra kwaliteitsbewaking is uniek in Europa. De zelfstandige apothekers kunnen daarnaast ook rekenen op een systeem dat de authenticiteit van geneesmiddelen controleert en dus de patiënt beschermt tegen namaakgeneesmiddelen.