De apotheker is wettelijk verplicht om alle afleveringen op voorschrift te registreren op naam van de patiënt. Hij mag daarnaast nog bijkomende gegevens (afleveringen zonder voorschrift, allergieën…) registreren in het farmaceutisch dossier van de patiënt, tenzij deze dit uitdrukkelijk weigert. Het registreren van voorschriftvrije geneesmiddelen is niet verplicht, maar wel noodzakelijk voor de kwaliteit van de farmaceutische zorg. Door alle geneesmiddelen te registreren, kunnen soms mogelijke interacties vermeden worden. De medicatiehistoriek van de patiënt wordt gedurende (minstens) twaalf maanden bijgehouden. Het farmaceutisch dossier wordt bij elke aflevering bijwerkt. De interactiesoftware screent daarbij automatisch op mogelijke interacties.