Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier, dat in 2014 werd ingevoerd, is een verrijking van het farmaceutisch dossier en vult de gaten op. De meeste patiënten – en zeker chronische patiënten – gaan gewoonlijk naar hun huisapotheker, die vertrouwd is met hun medicatiegebruik. Maar de doorsnee patiënt gaat ook wel eens vreemd; naar een apotheek die van wacht is, of dicht bij het werk ligt, of aan de kust… waar ze niet weten welke geneesmiddelen hij gebruikt, en iets afleveren waar zijn huisapotheker geen weet van heeft. Door de medicatiegegevens uit het farmaceutisch dossier uit te wisselen worden dergelijke blinde vlekken vermeden en krijgt elke apotheker eentotaalbeeld van het geneesmiddelengebruik van de patiënt. De gegevens zullen via een centraal verwijsregister geraadpleegd kunnen worden door de apotheek waar de patiënt zich aandient, op voorwaarde dat deze  heeft ingestemd met het delen van zijn medicatiegegevens.