De apotheker is een eerstelijns-zorgverstrekker. Naast zijn kerntaak: afleveren van geneesmiddelen,  biedt de apotheker een uitgebreide dienstverlening aan zowel in de apotheek als daarbuiten. Voor die mensen die hulpbehoevend zijn of in de onmogelijkheid verkeren de apotheek te bezoeken, wordt graag een thuislevering aangeboden. Ook in de thuiszorg kan de apotheker een vooraanstaande rol spelen. Hij kan immers een brede waaier van medische hulpmiddelen aanbieden (van klein tot groot) die kunnen bijdragen tot een beter comfort bij de thuisgezondheidszorg. De apotheker verhuurt en verkoopt ook medische apparatuur.

Uw apotheker kan u bijstaan bij het opstellen van een medicatieschema wat op zijn beurt bijdraagt tot een correcte inname van geneesmiddelen en waarbij dubbel of verkeerd gebruik wordt vermeden. Meer nog, uw apotheker kan u Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) aanbieden voor die mensen die op dagbasis een verdeling wensen van hun geneesmiddelen volgens het voorschrift van de arts.

Bepaalde geneesmiddelen vragen voor een correct gebruik meer aandacht, meer uitleg en opvolging van de patient. Zo kan de apotheker u extra begeleiden bij het gebruik van nieuwe medicatie: BNM