Als je veel pillen moet nemen, vaak met verschillende dosering, op verschillende tijdstippen en je wilt fouten wil vermijden, kan je apotheker je daarbij helpen. Individuele Medicatie Voorbereiding draagt bij tot correct gebruik van geneesmiddelen, voorkomt dubbel gebruik en respecteert het juiste moment van inname.

Wat is IMV ?

De wetgever omschrijft de IMV als de handeling waarbij één of meerdere geneesmiddelen uit hun primaire verpakking worden verwijderd en vervolgens desgevallend worden samengevoegd in één enkele gesloten verpakking voor individuele toediening, bestemd voor een individuele patiënt op een bepaald tijdstip.

Wat kan je van je apotheker verwachten ?

Je apotheker maakt in gezamenlijk overleg een persoonlijk medicatieschema op. Daarop staan alle geneesmiddelen vermeld die je neemt:

  • de voorgeschreven geneesmiddelen die je voor langere tijd gebruikt
  • de geneesmiddelen die je voor korte tijd moet nemen
  • de geneesmiddelen die je uitzonderlijk neemt
  • de zelfzorgproducten

Op basis daarvan kan je apotheker de geneesmiddelen verdelen per innamemoment. Dan worden de geneesmiddelen samen verpakt volgens het tijdstip waarop je ze neemt: ’s morgens, ’s middags, ’s avonds of bij het slapengaan. Je bespreekt samen met je apotheker of de voorverpakte medicatie elke week of om de 14 dagen wordt afgehaald en door wie dit gebeurt.

Download de IMV patiëntenfolder