Motilium op voorschrift

Het Belgische federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) heeft beslist dat geneesmiddelen die DOMPERIDON bevatten nog enkel op medisch voorschrift kunnen verstrekt worden.

Het gaat met name om Domperidone EGDomperidon MylanDomperidon TevaDomperitop,MotiliumOroperidysTouristil en Zilium.

3 redenen voor het voorschrift volgens het FAGG

  • Geneesmiddelen op basis van domperidon kunnen direct of indirect gevaar opleveren, zelfs bij normaal gebruik, wanneer deze zonder toezicht van een arts worden gebruikt. Sommige studies hebben aangetoond dat domperidon in verband gebracht kan worden met een hoger risico op ernstige ventrikelaritmie of plotse hartdood. Het risico kan hoger zijn bij patiënten ouder dan 60 jaar of bij dagelijkse doses hoger dan 30 mg.
  • Misselijkheid en braken kunnen symptomen zijn van bepaalde aandoeningen zoals refluxoesofagitis. Door het gebruik van domperidon kunnen deze onderliggende ziektes worden gemaskeerd wat een correcte diagnose hiervan kan vertragen.
  • Er bestaat een risico van interacties met andere veel gebruikte geneesmiddelen, vooral deze die ook het QT-interval (fase van het hartritme) verlengen. Dit gevaar bestaat vooral wanneer deze geneesmiddelen gebruikt worden voor andere redenen dan het bestrijden van braken, bijvoorbeeld om de melkstuwing bij borstvoeding te verbeteren. Dit vormt vooral een probleem bij moeders die borstvoeding geven en die potentiële risico’s voor QT-verlenging vertonen of die andere geneesmiddelen met een risico van interacties gebruiken.

In een mededeling zegt het farmaceutisch bedrijf Johnson & Johnson Consumer, producent van Motilium en Touristil, deze beslissing te betreuren. Op basis van de huidige beschikbare data, blijft Johnson & Johnson Consumer NV het vertrouwen in de gunstige baten-risico balans van Motilium en Touristil behouden bij correct gebruik volgens de goedgekeurde bijsluiter.

Bijwerkingen door domperidon

Het Nederlandse bureau voor bijwerkingen van geneesmiddelen Lareb geeft op zijn website een overzicht van 216 meldingen van bijwerkingen door domperidon in de periode 1997 tot 2013. Daarvan betreffen 23 een mogelijke bijwerking op het hart.

In de periode 2002-2013 overleden elf patiënten, waarbij bij acht bijwerkingen optraden die mogelijk verband houden met domperidongebruik. De acht personen overleden aan:

  • een hartinfarct (1)
  • ernstig hartfalen (1)
  • en een hartstilstand (7)

Lareb sluit niet uit dat misselijkheid de oorzaak was van de hartproblemen, en dat om die reden domperidon werd toegediend. Bij 2 overleden patiënten spelen oorzaken een rol die niet het hart betreffen. Deze meldingen betroffen een vrouw van middelbare leeftijd met een overgevoeligheidsreactie en een kind wat overleden is als gevolg van braken. Daarnaast werd er ook een melding gedaan over een kind wat plotseling overleden is, waarbij de oorzaak van het overlijden niet duidelijk is. Voor alle 14 meldingen betreffende de overleden patiënten, geldt dat het verband met het gebruik van Domperidon niet zeker is, aldus het Lareb.

Leave a reply